Education


 

We invite you to accomplish in our Scientific Club your student internship and thesis.  / Zapraszamy do realizacji praktyk i prac dyplomowych w ramach Klubu Naukowego IDEA

 

Engineer thesis subjects / Tematy prac inżynierskich

Master thesis subjects/ Tematy prac magisterskich

Student intership / Praktyki studenckie

Projects / Projekty

Distributed Computer Systems / Rozproszone systemy informatyczne