Engineer thesis subjects / Tematy prac inżynierskich


 Computer Science / Informatyka

  • -Projekt aplikacji komputerowej do sterowania maszynami do produkcji zbiorników wysokociśnieniowych.
  • -Algorytmy śledzenia aktywności domowników za pomocą analizy zmian strumienia optycznego.
  • -Algorytmy detekcji przeszkód za pomocą stereowizji.
  • -Algorytmy rozpoznawania znaków drogowych.

 Mechanical Engineering/ Mechanika

  • -Projekt antropomorficznej protezy ludzkiej stopy.
  • -Projekt protezy paliczków ludzkiej dłoni.
  • -Projekt biurkowej frezarki CNC

 Organizatonial Management/ Zarządzanie

  • -Projekt zautomatyzowanego systemu usprawniającego współpracę międzywydziałową na Politechnice Wrocławskiej w ramach realizacji prac dyplomowych.
  • -Projekt zautomatyzowanego systemu usprawniającego współpracę międzyuczelnianą w ramach realizacji prac dyplomowych.